Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεκέμβριος 2021 (png εικόνα)

Νοέμβριος 2021 (jpg εικόνα)

Οκτώβριος 2021 (jpg εικόνα)

Σεπτέμβριος 2021 (png εικόνα)

Ιούλιος-Αύγουστος 2021 (jpg εικόνα)

Ιούνιος 2021 (jpg εικόνα)

Μάιος 2021 (jpg εικόνα)

Απρίλιος 2021 (png εικόνα)

Μάρτιος 2021 (pdf) , Μάρτιος 2021 (png εικόνα)

Φεβρουάριος 2021 (pdf) , Φεβρουάριος 2021 (png εικόνα)

Ιανουάριος 2021 (pdf) , Ιανουάριος 2021 (png εικόνα)

Δεκέμβριος 2020 (pdf) , Δεκέμβριος 2020 (ppt)

Νοέμβριος 2020 (pdf) , Νοέμβριος 2020 (ppt)

Οκτώβριος 2020 (pdf) , Οκτώβριος 2020 (ppt)

Σεπτέμβριος 2020 (pdf) , Σεπτέμβριος 2020 (ppt)

Αύγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Ιούνιος 2019

Μάιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάρτιος 2019

Φεβρουάριος 2019

Ιανουάριος 2019

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 2018

Ιούλιος-Αύγουστος 2018

Ιούνιος 2018

Μάιος 2018

Απρίλιος 2018

Μάρτιος 2018

Φεβρουάριος 2018

Ιανουάριος 2018