Όλοι Μαζί Μπορούμε | 95 κιβώτια με φάρμακα & υγειονομικό υλικό | 12.06.2021