Όλοι Μαζί Μπορούμε | Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο κινδυνεύει να κλείσει | 2.12.2020