Εθελοντική Αιμοδοσία στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας | 25.05.2021