Όλοι Μαζί Μπορούμε | Απολογισμός δράσεων Δεκεμβρίου | 18.1.2021