Όλοι Μαζί Μπορούμε | Εθελοντική Πανελλαδική Αιμοδοσία | 02.03.2021