Όλοι Μαζί Μπορούμε | Καθαρισμός στον υδροβιότοπο Λιβάδι Κεφαλονιάς | 20.5.2022