Όλοι Μαζί Μπορούμε | Προσφορά ασθενοφόρου στην Ουκρανία | 25.5.2022