Όλοι Μαζί Μπορούμε | 180 κιβώτια με φάρμακα & υγειονομικό υλικό | 29.05.2021