Όλοι Μαζί Μπορούμε | Εθελοντική Αιμοδοσία στο προαύλιο χώρο του Σ.Ε.Φ. | 25.05.2021