Όλοι Μαζί Μπορούμε | Συγκέντρωση φαρμάκων & υγειονομικού υλικού | 31.10.2020