Όλοι Μαζί Μπορούμε | 81 κιβώτια με φάρμακα για τα Κοινωνικά Φαρμακεία 5 Δήμων | 31.10.2020