Όλοι Μαζί Μπορούμε | Συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού | 7.11.2020